Dag Åsmund Bilstad

Dag Åsmund Bilstad

Dag Åsmund er daglig leder, strategisk rådgiver og prosjektleder i Invida.
 

Dag Åsmund er utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole på Ås (Universitetet for miljø- og biovitenskap), økonomi og ressursforvaltning med hovedretning bygde- og næringsutvikling.Han har også tatt kurs i styrekompetanse og management program innen nettverksøkonomi ved Handelshøyskolen BI.


Dag Åsmund har tidligere vært jordbruksleder og fagsjef for avdeling næring og miljø i Nore og Uvdal kommune. Han har også drevet jord- og skogbruk, samt innenfor reiseliv. I 1997 startet han egen virksomhet med rådgivning og prosjektledelse, og i 2004 tok han initiativ til etablering av Invida. Fra september 2013 jobber han i halv stilling som samfunnsutvikler i Rollag kommune, og kombinerer dette med rådgivning og prosjektledelse i Invida, samt arbeid med virksomheter han har eierskap i. Dette gir en erfaringsbakgrunn som kommer til nytte for kundene, også i Invida AS.

Invida as | 3622 Svene | org.nr. 986 777 008 mva | tlf: 900 40 593 | e-post: post@invida.no | Copyright © 2012 - invida.no

Powered by Mosoft : Web